Nhung lạnh

Sắp xếp theo:

Góc Xanh chỉ sử dụng nhung Hàn Quốc cao cấp:

  • Có 2 loại nhung đều mượt êm, đẹp, bền, giặt bằng máy giặt không bị hư, chỉ khác nhau là nhung lạnh chạm vào mát hơn, lông dài hơn và kết cấu dệt thoi thoát khí tốt hơn.
  • Nhung không lạnh lông ngắn hoặc lông sát, kết cấu dệt kim khít hơn, rẻ hơn nhung lạnh một chút.

Liên hệ

Nhung lông thú Hàn Quốc MÀU TÍM CÀ

Mã SP: L11

Nhung lạnh

Nhung lông thú Hàn Quốc MÀU TÍM NHẠT
Hết hàng
Nhung lông thú Hàn Quốc MÀU TÍM NHẠT

Liên hệ

Nhung lông thú Hàn Quốc MÀU TÍM NHẠT

Mã SP: L7

Nhung lạnh

Liên hệ

Nhung lông thú Hàn Quốc MÀU TÍM THAN

Mã SP: L6

Nhung lạnh

Liên hệ

Nhung lông thú Hàn Quốc MÀU VÀNG CHANH

Mã SP: L21

Nhung lạnh

Liên hệ

Nhung lông thú Hàn Quốc MÀU VÀNG CHANH DÂY

Mã SP: L55

Nhung lạnh

Liên hệ

Nhung lông thú Hàn Quốc MÀU XÁM NGẮN

Mã SP: L3

Nhung lạnh

Liên hệ

Nhung lông thú Hàn Quốc MÀU XÁM RÊU

Mã SP: L204

Nhung lạnh

Liên hệ

Nhung lông thú Hàn Quốc MÀU XANH CỔ VỊT

Mã SP: L215

Nhung lạnh

Liên hệ

Nhung lông thú Hàn Quốc MÀU XANH NGỌC ĐẬM

Mã SP: L213

Nhung lạnh

Liên hệ

Nhung lông thú Hàn Quốc MÀU XANH RÊU

Mã SP: L201

Nhung lạnh