Họp giao ban hàng tuần của anh chị em :)

Họp Giao Ban hàng tuần tại Cty TNHH SX TM DV Góc Xanh "Xanh tươi mọi góc cạnh" - nghĩa là Ta không chỉ xanh cho mát mắt dịu lòng, Ta còn xanh trong ý tưởng mới mẻ, xanh trong thái độ tích cực, xanh trong cuộc sống lành mạnh và xanh trong nội lực phi thường... Xanh tươi mãi nhé các đồng đội thân yêu <3. Những ý tưởng táo bạo cùng những vui buồn luôn được chia sẻ cùng nhau :)

phong-hop
Phòng họp...

phong-hop
...nơi giải quyết những vấn đề... Ai nấy cũng tươi "roi rói"... @@

phong-hop
...nơi phát triển ý tưởng...

phong-hop
Sổ làm việc, làm việc phải có kế hoạch ^O^

phong-hop
phong-hop