Giới thiệu về cuộc thi vẽ "Người bạn trong mơ"

Giới thiệu về cuộc thi vẽ "Người Bạn Trong Mơ" do CTY Cổ phần truyền thông Tương Lai phối hợp cùng Góc Xanh Thực hiện